Ogłoszenia duszpasterskie


1. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę 23 lutego po Mszy Familijnej. Proszę Państwa o niezawodną obecność serdecznie. Jest wiele spraw do omówienia.
2. Kolejne spotkanie duszpasterstwa środowisk twórczych – 17 lutego, w poniedziałek o godz.19.00 na probostwie.
3. BIERZMOWANIE – terminy najbliższych spotkań/obecność obowiązkowa/:
  Klasa VII – 20 luty/czwartek/ o godz. 18.30
  Klasa VIII – 10 marzec/wtorek/ o godz. 18.30
 
ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO RZYMU:  w dniach 13.05. – 20.05.2020 ROKU (wylot i przylot z Poznania).
1. Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej: tel. 61/851-28-00 lub 601-772-833.
2. Przy zgłoszeniu trzeba podać następujące dane:
 imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia
 adres zamieszkania z kodem pocztowym
 numer i seria dowodu tożsamości oraz data wydania i ważności
 telefon kontaktowy i wpłata 1.000 zł
3. Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Ad Astra z Ornontowic.
4. Informacja o pielgrzymce dostępna jest na stronie Archidiecezji www.archpoznan.pl. w zakładce Duszpasterstwo – pielgrzymki.

Oświadczenie w związku z przyjęciem tzw. Europejskiej Karty Równości
W duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodzin, dzieci i młodzieży oraz w trosce o dobro przyszłych pokoleń i rozwój naszego regionu wyrażam głęboki niepokój w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości. W świetle opinii wielu poznańskich rodzin, organizacji pozarządowych oraz ekspertów w poważny sposób ingeruje ona w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja, nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny dla życia społecznego i ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój. Stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw i może być zagrożeniem dla wolności gospodarczej, ponieważ promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe stoi w sprzeczności z praktyką efektywnego zarządzania. Dokument ten – poza godną pochwały wrażliwością na kwestię nierówności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym – praktycznie stwarza okazję do promowania ideologii gender, a papież Franciszek uznaję tę ideologię za jeden z głównych przejawów zła we współczesnym świecie. Niepokój budzi także fakt, iż dokument, który ma regulować wszystkie obszary aktywności miasta, został przyjęty bez wystarczających konsultacji społecznych i bez uwzględnienia głosu sprzeciwu tysięcy mieszkańców Poznania. Proszę wiernych Archidiecezji Poznańskiej o modlitwę w intencji naszego Miasta oraz wszystkich sprawujących władzę, aby ich działania nie prowadziły do kwestionowania Prawa Bożego.        
† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
 
REKOLEKCJE „Społeczeństwo Myślące” Wielki Post 2020
Nabożeństwo „Gorzkich Żali” przed Eucharystią o godz. 11.30
I niedziela Wielkiego Postu - 1 marca godz. 12.00/Msza z konferencją/
O. dr Tomasz Dostatni – „Wiara i Niewiara w życiu Polaków”  
Chór Teatru Wielkiego pod dyrekcją Marusza Otto.
 
II niedziela Wielkiego Postu – 08 marca godz.12.00/Msza z konferencją/
Ks. dr Grzegorz Michalczyk – „Nawrócenie - ekologiczne”
Orkiestra SPK pod dyrekcją mjr.Pawła Joksa.
 
III niedziela Wielkiego Postu – 15 marca godz.12.00/Msza z konferencją/
Siostra Anna Bałchan – „U Boga nie ma ludzi na marginesie…”
Chór TM im. H.Wieniawskiego pod dyrekcją Katarzyny Matelskiej.
 
Poniedziałek - 16 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
Ks. dr Jacek Prusak – „Sumienie”
Wtorek - 17 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
Ks. dr Jacek Prusak – „Duchowe rozeznawanie”
 
IV niedziela Wielkiego Postu – 22 marca godz.12.00/Msza z konferencją/
Ks. prof. Marek Starowieyski – „Nasi bracia chrześcijanie wschodni”.  
Chór FP „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Macieja Wielocha.
 
V niedziela Wielkiego Postu – 29 marca godz. 12.00/Msza z konferencją/
Siostra prof. Barbara Chyrowicz – „Wierzę w Kościół”
Chór „Spontaneo” pod dyrekcją Doroty Czerwińskiej.
 
Poniedziałek – 30 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
O. prof. Maciej Zięba – Jan Paweł II „życie i wolność”
Wtorek - 31 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
O. prof. Maciej Zięba – Jan Paweł II „dar i zadanie” 
     
Serdecznie zapraszamy
ks.Janusz i ks.Maciej 

1. Uroczystość Ofiarowania Pańskiego w następną niedzielę 2 lutego. Przynosimy do poświęcenia świece-gromnice. Zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe.
 
2. Serdeczne podziękowanie dla rodzin, które przyjęły tegoroczną „Kolędę”. Każdemu z Państwa składam szczere „Bóg zapłać” – dziękuję.
 
3. „Dzień Chorego” – w naszym kościele w sobotę, 15 lutego o godz.12.00
Uroczysta Msza Święta wraz z sakramentem Namaszczenia Chorych.
 
4. W czasie ferii zimowych w terminie: 26.01. – 09.02.2020r.
BIURO PARAFIALNE czynne w poniedziałek: 9.00 – 10.00; piątek: 17.30-18.30
Środa nieczynne.
 
5. BIERZMOWANIE – terminy najbliższych spotkań:
Klasa VII – 20 luty/czwartek/ o godz. 18.30
Klasa VIII – 10 marzec/wtorek/ o godz. 18.30
 
ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO RZYMU W DNIACH  13. – 20.05.2020 ROKU (wylot i przylot z Poznania)
1. Cena 650 euro + 1.650 zł dla grupy liczącej 20-24 osób; 600 euro + 1.600 zł dla grupy liczącej 25-29 osób; 570 euro + 1.550 zł dla grupy liczącej 30-34 osób; 540 euro + 1.500 zł dla grupy liczącej 35-39 i 520 euro + 1500 zł dla grupy minimum 40 osób.
W tej cenie są wliczone:
- przelot samolotem na trasie Poznań – Rzym - Poznań
- 7 noclegów w hotelu 3* (pokoje 2-osobowe; dopłata do 1-osobowego 150 EUR)
- 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja)
- transfery autokarem wg programu 1-ego, 3-ego, 7-ego, 8-ego dnia
- tygodniowy bilet na komunikację miejską
- opiekę pilota
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- ubezpieczenie KL i NNW (zawiera ubezpieczenie od chorób przewlekłych)
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodników lokalnych (łącznie do dopłaty pilotowi na miejscu 130 Euro).
2. Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej u Księdza  Kanclerza tel. 61/851-28-00 lub 601-772-833.
Ze względu na rezerwację hotelu w centrum Rzymu prosimy o zgłoszenia do końca listopada 2019 r.
3. Przy zgłoszeniu trzeba podać następujące dane:
 imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia
 adres zamieszkania z kodem pocztowym
 numer i seria dowodu tożsamości oraz data wydania i ważności
 telefon kontaktowy i wpłata 1.000 zł
4. Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Ad Astra z Ornontowic.
5. Informacja o pielgrzymce dostępna jest na stronie Archidiecezji www.archpoznan.pl. w zakładce Duszpasterstwo – pielgrzymki.
 
REKOLEKCJE „Społeczeństwo Myślące” Wielki Post 2020
I niedziela Wielkiego Postu - 1 marca godz. 12.00/Msza z konferencją/
O. dr Tomasz Dostatni – „Wiara i Niewiara w życiu Polaków”  
Chór Teatru Wielkiego pod dyrekcją Marusza Otto
 
II niedziela Wielkiego Postu – 08 marca godz.12.00/Msza z konferencją/
Ks. dr Grzegorz Michalczyk – „Nawrócenie - ekologiczne”
Orkiestra SPK pod dyrekcją mjr.Pawła Joksa.
 
III niedziela Wielkiego Postu – 15 marca godz.12.00/Msza z konferencją/
Siostra Anna Bałchan – „U Boga nie ma ludzi na marginesie…”
Chór TM im. H.Wieniawskiego pod dyrekcją Katarzyny Matelskiej
 
  Poniedziałek - 16 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
Ks. dr Jacek Prusak – „Sumienie”
  Wtorek - 17 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
Ks. dr Jacek Prusak – „Duchowe rozeznawanie”
 
IV niedziela Wielkiego Postu – 22 marca godz.12.00/Msza z konferencją/
Ks. prof. Marek Starowieyski – „Chrystus islamu – ewangelia apokryficzna
Pesudo-Barnaby”.  
Chór FP „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Macieja Wielocha.
 
V niedziela Wielkiego Postu – 29 marca godz. 12.00/Msza z konferencją/
Siostra prof. Barbara Chyrowicz – „Wierzę w Kościół”
Chór „Spontaneo” pod dyrekcją Doroty Czerwińskiej.
 
  Poniedziałek – 30 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
O. prof. Maciej Zięba – Jan Paweł II „życie i wolność”
  Wtorek - 31 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
O. prof. Maciej Zięba – Jan Paweł II „dar i zadanie” 
     
Serdecznie zapraszamy
ks.Janusz i ks.Maciej