Ogłoszenia duszpasterskie


1. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą TACĘ gospodarczą.
- Pozostała do wymiany już tylko ostatnia część dachu kościoła od strony Pastorówki. Proszę o modlitwę, abyśmy szczęśliwie zakończyli to dzieło troski o nasze wspólne dziedzictwo kulturowe.
- Trwają także prace przy renowacji ogrodzenia terenu od strony ul.Mostowej.
- Na skutek tegorocznych włamań do samochodów podczas Mszy niedzielnych, niezbędne jest zainstalowanie kamer obejmujących plac za kościołem. Kto z Państwa mógłby pomóc w zakupie kamer i nagrywarki proszę o kontakt. Za wszelką Państwa pomoc raz jeszcze serdecznie dziękuję.
         Nr Konta PARAFII: 16 1090 2590 0000 0001 3315 6750

2. Kolejne Nabożeństwo Fatimskie – najbliższa środa - 13 września o godz. 20.00

3. W następną niedzielę 14 września zbiórka do puszek z przeznaczeniem na KUL, WT Poznań i Szkoły Katolickie. Polecam Państwa łaskawości.

4. KOMUNIA ŚWIĘTA 2018 !!!
WAŻNE: Bardzo proszę o obecność dzieci wraz z rodzicami podczas każdej niedzielnej Mszy Familijnej o godz.10.30 – to SKARB jaki Pan Jezus Nam pozostawił. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na barkach rodziców.
Kolejne II spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę – 1 października  o godz.10.30 Proszę o osobistą obecność rodziców. Omówimy kolejne sprawy.

5. Archidiecezja Poznańska organizuje kolejną Archidiecezjalną pielgrzymkę w weekend majowy tym razem na Sardynię z Korsyką, w dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2018 roku. Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej u księdza kanclerza tel. 61/851-28-00 lub (601) 772-833

6. Spotkanie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych – poniedziałek – 2 października o godz. 19.00 na probostwie.

7. BIERZMOWANIE: spotkanie młodzieży klas drugich, trzecich gimnazjum, którzy już od dwóch lat przygotowują się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej – dnia 29 września, piątek wieczorem w kościele o godz.19.00
NIEOBECNOŚĆ będzie traktowana jako rezygnacja.

8. Archidiecezja Poznańska każdego roku ma możliwość przyznania kilku stypendiów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Niejednokrotnie jest to jedyna szansa aby pozyskać środki na opłacenie bursy, akademika, kursu językowego, korepetycji itp. Młodzież spotyka się we wspólnocie oraz bierze udział w systematycznej formacji duchowej i intelektualnej. Raz w roku odbywa się obowiązkowy obóz formacyjny, dzięki któremu stypendyści nawiązują znajomości i relacje w całej Polsce. Obecnie wspólnota w naszym mieście liczy 60. stypendystów z różnych miast i na różnych kierunkach akademickich. Kryteria:
- uczeń gimnazjum
- średnia ocen 4,8
- dochód na osobę w rodzinie poniżej 1400,00 zł brutto
- szczególne osiągnięcia w wolontariacie, nauce, sporcie
- pozytywna opinia proboszcza, wychowawcy i katechety
 Niewywiązanie się z powyższych kryteriów w trakcie dalszej nauki skutkuje utratą stypendium i przyznanie innemu uczniowi / studentowi.  
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
FDNT ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań
 
NOC ŚWIĄTYŃ 16/17 września 2017
W ramach kolejnej Nocy Świątyń, która w weekend 16/17 września odbędzie się trzech polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Poznaniu zapraszamy na koncert zamykający tegoroczne wydarzenie w Poznaniu. W kościele pw. Wszystkich Świętych w niedzielę, 17 września o godz. 18.00 na organach zagra Michał Szostak z The Royal College of Organists w Londynie. Usłyszymy także fragmenty Psałterza Poznańskiego w wykonaniu chóru Ewangelicznego Zboru Reformowanego. W koncercie wezmą też udział przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowców oraz poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej.
Kościół Wszystkich Świętych w Poznaniu.
Niedziela, 17 września, godz. 18.00
Program koncertu:
Michał Szostak, organy (The Royal College of Organists – Londyn)
1. Preludium: Maestoso nt. Głoś imię Pana (tradycja katolicka i protestancka)
2. Adwent: Fuga nt. Archanioł Boży Gabriel (tradycja katolicka)
3. Boże Narodzenie: Andante nt. Anioł pasterzom mówił (tradycja katolicka)
4. Wielki Post: Priere nt. O Głowo uwieńczona (tradycja protestancka)
5. Wielkanoc: Scherzo nt. Zwycięzca śmierci (tradycja katolicka)
6. Finał, Toccata
Chór Ewangelicznego Zboru Reformowanego
Wybór psalmów z Psałterza Poznańskiego – Psałterz Poznański jest tworzony z myślą o wszystkich, którzy chcieliby śpiewać psalmy we współczesnym języku polskim. W miarę postępu prac niektóre teksty, akordy, nuty i nagrania są udostępniane na stronie internetowej www.psalterz.pl. Melodie do psalmów pochodzą z XVI-wiecznego Psałterza Genewskiego. Psalmy są wykonywane w najróżniejszych stylach, przez muzyków reprezentujących różne nurty muzyki chrześcijańskiej.
Noc Świątyń jest wydarzeniem organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które mają miejsce 21 września każdego roku. Więcej szczegółów za załączonej informacji prasowej. Szczegółowy program: http://www.nocswiatyn.pl/program-poznan

      Serdecznie zapraszamy
      W imię Boże dobrego tygodnia
       
      Życzą
      ks.Janusz i ks.Maciej

1. W najbliższym tygodniu w czwartek/31sierpnia/ i piątek odwiedzę chorych z Komunią Świętą według parafialnego porządku.
Z racji pierwszego piątku miesiąca spowiedź – 1 wrzesień od godz.16.30 do 17.30
2. KOMUNIA ŚWIĘTA 2018 Spotkanie w niedzielę – 3 września o godz.10.30 Zapraszam rodziców i dzieci do całorocznej pracy, która będzie wymagała wiele trudu i poświęcenia tak, by spotkanie z JEZUSEM w dniu pierwszej Komunii Świętej stało się źródłem prawdziwej radości na całe życie w Państwa rodzinach. Proszę o osobistą obecność rodziców gotowych podjąć się tego trudu.
3. Archidiecezja Poznańska organizuje kolejną Archidiecezjalną pielgrzymkę w weekend majowy tym razem na Sardynię z Korsyką, w dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2018 roku. Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej u księdza kanclerza tel. 61/851-28-00 lub (601) 772-833
4. Archidiecezja Poznańska każdego roku ma możliwość przyznania kilku stypendiów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Niejednokrotnie jest to jedyna szansa aby pozyskać środki na opłacenie bursy, akademika, kursu językowego, korepetycji itp. Młodzież spotyka się we wspólnocie oraz bierze udział w systematycznej formacji duchowej i intelektualnej. Raz w roku odbywa się obowiązkowy obóz formacyjny, dzięki któremu stypendyści nawiązują znajomości i relacje w całej Polsce. Obecnie wspólnota w naszym mieście liczy 60. stypendystów z różnych miast i na różnych kierunkach akademickich.
 Kryteria:
- uczeń gimnazjum
- średnia ocen 4,8
- dochód na osobę w rodzinie poniżej 1400,00 zł brutto
- szczególne osiągnięcia w wolontariacie, nauce, sporcie
- pozytywna opinia proboszcza, wychowawcy i katechety
 Niewywiązanie się z powyższych kryteriów w trakcie dalszej nauki skutkuje utratą stypendium i przyznanie innemu uczniowi / studentowi.
 Jeśli w Księdza parafii jest młodzież, która spełnia powyższe wymagania, proszę aby przekazać rodzicom "Kartę informacyjną FDNT" (karta w odrębnych załączniku) i w formie papierowej przesłać wypełnioną wraz z w/w opiniami na adres:
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
FDNT
ul. Rynek Wildecki 4a
61-546 Poznań