Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela 16 luty 2020r.


1. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę 23 lutego po Mszy Familijnej. Proszę Państwa o niezawodną obecność serdecznie. Jest wiele spraw do omówienia.
2. Kolejne spotkanie duszpasterstwa środowisk twórczych – 17 lutego, w poniedziałek o godz.19.00 na probostwie.
3. BIERZMOWANIE – terminy najbliższych spotkań/obecność obowiązkowa/:
  Klasa VII – 20 luty/czwartek/ o godz. 18.30
  Klasa VIII – 10 marzec/wtorek/ o godz. 18.30
 
ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO RZYMU:  w dniach 13.05. – 20.05.2020 ROKU (wylot i przylot z Poznania).
1. Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej: tel. 61/851-28-00 lub 601-772-833.
2. Przy zgłoszeniu trzeba podać następujące dane:
 imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia
 adres zamieszkania z kodem pocztowym
 numer i seria dowodu tożsamości oraz data wydania i ważności
 telefon kontaktowy i wpłata 1.000 zł
3. Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Ad Astra z Ornontowic.
4. Informacja o pielgrzymce dostępna jest na stronie Archidiecezji www.archpoznan.pl. w zakładce Duszpasterstwo – pielgrzymki.

Oświadczenie w związku z przyjęciem tzw. Europejskiej Karty Równości
W duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodzin, dzieci i młodzieży oraz w trosce o dobro przyszłych pokoleń i rozwój naszego regionu wyrażam głęboki niepokój w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości. W świetle opinii wielu poznańskich rodzin, organizacji pozarządowych oraz ekspertów w poważny sposób ingeruje ona w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja, nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny dla życia społecznego i ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój. Stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw i może być zagrożeniem dla wolności gospodarczej, ponieważ promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe stoi w sprzeczności z praktyką efektywnego zarządzania. Dokument ten – poza godną pochwały wrażliwością na kwestię nierówności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym – praktycznie stwarza okazję do promowania ideologii gender, a papież Franciszek uznaję tę ideologię za jeden z głównych przejawów zła we współczesnym świecie. Niepokój budzi także fakt, iż dokument, który ma regulować wszystkie obszary aktywności miasta, został przyjęty bez wystarczających konsultacji społecznych i bez uwzględnienia głosu sprzeciwu tysięcy mieszkańców Poznania. Proszę wiernych Archidiecezji Poznańskiej o modlitwę w intencji naszego Miasta oraz wszystkich sprawujących władzę, aby ich działania nie prowadziły do kwestionowania Prawa Bożego.        
† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
 
REKOLEKCJE „Społeczeństwo Myślące” Wielki Post 2020
Nabożeństwo „Gorzkich Żali” przed Eucharystią o godz. 11.30
I niedziela Wielkiego Postu - 1 marca godz. 12.00/Msza z konferencją/
O. dr Tomasz Dostatni – „Wiara i Niewiara w życiu Polaków”  
Chór Teatru Wielkiego pod dyrekcją Marusza Otto.
 
II niedziela Wielkiego Postu – 08 marca godz.12.00/Msza z konferencją/
Ks. dr Grzegorz Michalczyk – „Nawrócenie - ekologiczne”
Orkiestra SPK pod dyrekcją mjr.Pawła Joksa.
 
III niedziela Wielkiego Postu – 15 marca godz.12.00/Msza z konferencją/
Siostra Anna Bałchan – „U Boga nie ma ludzi na marginesie…”
Chór TM im. H.Wieniawskiego pod dyrekcją Katarzyny Matelskiej.
 
Poniedziałek - 16 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
Ks. dr Jacek Prusak – „Sumienie”
Wtorek - 17 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
Ks. dr Jacek Prusak – „Duchowe rozeznawanie”
 
IV niedziela Wielkiego Postu – 22 marca godz.12.00/Msza z konferencją/
Ks. prof. Marek Starowieyski – „Nasi bracia chrześcijanie wschodni”.  
Chór FP „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Macieja Wielocha.
 
V niedziela Wielkiego Postu – 29 marca godz. 12.00/Msza z konferencją/
Siostra prof. Barbara Chyrowicz – „Wierzę w Kościół”
Chór „Spontaneo” pod dyrekcją Doroty Czerwińskiej.
 
Poniedziałek – 30 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
O. prof. Maciej Zięba – Jan Paweł II „życie i wolność”
Wtorek - 31 marca godz. 18.30/Msza z konferencją/
O. prof. Maciej Zięba – Jan Paweł II „dar i zadanie” 
     
Serdecznie zapraszamy
ks.Janusz i ks.Maciej