Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj w Niedzielę Papieską - zbiórka do puszek z przeznaczeniem na Fundusz stypendialny Dzieła Nowego Tysiąclecia. Najpiękniejszy pomnik św. Jana Pawła II. Z tej też okazji wieczorem o godz. 20.00 ostatnie tegoroczne Nabożeństwo Fatimskie. Serdecznie zapraszam do pięknej modlitwy różańcowej, szczególnie dzisiaj w intencji naszej Ojczyzny. Zaś na długie jesienne wieczory polecam, dodającą otuchy i duchowej mocy, książkę Papieskiego Jałmużnika kard. Konrada Krajewskiego „ZAPACH BOGA”.
2. W najbliższy wtorek 15 października o godzinie 18.00 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za 100 lat działalności Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, jednocześnie prosząc o wszelkie Boże Błogosławieństwo dla całej akademickiej społeczności. Oprawa muzyczna liturgii w wykonaniu studentów i pedagogów uczelni: zespół instrumentów dętych, soliści, chór. Wykonane zostaną kompozycje m.in. Mikołaja Gomółki, Gabriela Faure, a także aranżacje wokalno-instrumentalne Andrzeja Bielerzewskiego.
3. W następną niedzielę 20 października w łączności z Mszą Świętą o godz.12.00 - po wakacyjnej przerwie wznawiamy cykl koncertów: „ORGANY Plus…”, w którym piękno muzyki organowej ubogaci słowem - prof. Halina Lorkowska Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu.
4. KOMUNIA ŚWIĘTA 2020 !!!
RÓŻANIEC/ UWAGA - zmiana tylko w tym tygodniu/ – kolejne spotkanie 16 października/środa/, godz. 18.30 w kościele. Uprzejmie Państwa proszę o przypilnowanie terminu pierwszego nabożeństwa różańcowego. Oczekuje obecności wszystkich dzieci pragnących przyjąć JEZUSA w Pierwszej Komunii Świętej. Różaniec omodlony będzie gotowy do poświęcenia.
Spotkanie z rodzicami dzieci - w niedzielę 27 października po Mszy o 10.30 Uprzejmie proszę o zobowiązującą Państwa obecność.
5. BIERZMOWANIE -Termin kolejnych spotkań:
Klasa VIII – 12 listopada/wtorek/ - godz. 18.30
Klasa VII – 14 listopada/czwartek/ - godz. 18.15
Proszę o absolutną obecność zainteresowanej młodzieży.
6. W październiku codzienny różaniec w łączności z poranną Mszą o godz. 8.30
7. Zapraszam chłopców i dziewczęta w szeregi Służby Liturgicznej. Kandydatów proszę o przyjście do zakrystii przed Mszą Familijną, czyli o godz.10.15
8. Chórek dziecięcy zaprasza chętne dzieci do śpiewu. Kontakt z panią Beatą po Mszy o godz.10.30
9. Wolne intencje mszalne: listopad i grudzień - tylko podczas porannej Mszy. Numer tel.: 61/85-20-200 lub w zakrystii. Polecam modlitewnej pamięci zarówno żyjących jak i zmarłych. Nie brakuje nam bowiem trosk i kłopotów, zatem z ufnością wołajmy do Boga w Eucharystii.
Pięknego tygodnia
ks.Maciej i ks.Janusz


1. Za tydzień – 13 października przypada Niedziela Papieska, stąd zbiórka do puszek na Fundusz stypendialny Dzieła Nowego Tysiąclecia. Najpiękniejszy żywy pomnik św. Jana Pawła II
 
2. BIERZMOWANIE -Termin spotkania:
Klasa VIII – 11 października/piątek/ - godz. 18.30 salka przy biurze parafialnym. Proszę o absolutną obecność zainteresowanej młodzieży.
Klasa VII – kolejne spotkanie – 14 listopada/czwartek/ - godz. 18.15
 
3. KOMUNIA ŚWIĘTA 2020 !!!
RÓŻANIEC – kolejne spotkanie - 10 października/czwartek/, godz. 18.30 w kościele. Wszystkie dzieci przynoszą różaniec zakupiony przez rodziców. Uprzejmie Państwa proszę o przypilnowanie terminu pierwszego nabożeństwa różańcowego. Oczekuje obecności wszystkich dzieci pragnących przyjąć JEZUSA w Pierwszej Komunii Świętej. Różaniec dopiero omodlony będzie gotowy do poświęcenia.
 
4. Ostatnie tegoroczne Nabożeństwo Fatimskie w niedzielę – 13 października o godz.20.00 Serdecznie zapraszam.
 
5. W październiku codzienny różaniec w łączności z poranną Mszą o godz. 8.30
6. Spotkanie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych – poniedziałek, dnia 7 października o godz. 19.00 na probostwie.
7. Zapraszam chłopców i dziewczęta w szeregi Służby Liturgicznej. Kandydatów proszę o przyjście do zakrystii przed Mszą Familijną, czyli o godz.10.15
8. Chórek dziecięcy zaprasza chętne dzieci do śpiewu. Kontakt z panią Beatą po Mszy o godz.10.30
9. Wolne intencje mszalne: listopad i grudzień - tylko podczas porannej Mszy. Numer tel.: 61/85-20-200 lub w zakrystii. Polecam modlitewnej pamięci zarówno żyjących jak i zmarłych. Nie brakuje nam bowiem trosk i kłopotów, zatem z ufnością wołajmy do Boga w Eucharystii.
 
SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI (2019)
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne. Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych. W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.  Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego. Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność  w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem  z szacunkiem.  Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji  o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju.  Zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.
 
                ✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)